Burs Olanakları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Burs Olanakları

Burs Açıklaması Burs Olanağı
Üniversitemizde okuyan öğrencinin bütün kardeşler dahil Anne, Baba, Eşine öğrenim ücreti indirimi (Birlikte Öğrenim Gördüğü müddetçe) uygulanır. İndirim 2 kardeşin birine Eğer 3 kardeş varsa 2’sine uygulanır. İndirim, ücreti en yüksek olan kardeşe uygulanır. Yabancı uyruklu öğrencilere de aynı şekilde kardeş indirimi uygulanır. (Ön lisans, Lisans). 20%
%50 engelli olduğu raporla belgelenmiş olan öğrencilere (Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü) 50%
Şehit ve Gazi Çocuklarına (Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü) 100%
HKÜ Akademik Personeline (Lisans ve Lisansüstü) 100%
HKÜ İdari personeli ile Özel Erdem Okulları personeline (Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü) 50%
Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Özel Erdem Okulları Personelinin Özel Erdem Okullardan Mezun olan çocuklarına (Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü) 30%
Özel Erdem Okullarından mezun olup, üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ile Yatay ve Dikey Geçiş ile Gelen Erdem Koleji mezununa (Ön Lisans, Lisans) 30%
HKÜ Akademik ve İdari personel çocuklarına (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) 30%
Özel Kalyon FTR Tıp Merkezi kadrosunda Uzm. Dr., Fizyoterapist ve Hemşire olarak çalışan personele (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) 100%
Özel Kalyon FTR Tıp Merkezi kadrosunda çalışan idari personele (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) 50%
Kalyon Grup kadrosunda çalışan bütün personele (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) 50%
Kalyon Grup, Özel Kalyon FTR Tıp Merkezi kadrosunda çalışan personelin çocuklarına (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) 30%
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans bölüm birincilerinden Lisansüstü programlarına kayıt yaptıranlara; 100%
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans Programlarından Mezun olup, Lisansüstü Programlarına Kayıt yaptıranlara; 10%

ÖSYM Bursu olsa dahi bu indirimler uygulanır. Bu indirimlerden sadece en yüksek olanı uygulanır.

Herhangi bir Mütevelli Heyet İndirimi varsa, ÖSYM haricindeki tüm indirimlerden sadece biri uygulanır.

B-Türkiye genelinde YKS’de başarı sıralamasında giren öğrencilere aşağıdaki burslar ödenir:

Türkiye genelinde; YKS sıralamasında ilk 10.000’e giren öğrencilere derslere devam ettikleri ve disiplin cezası almadıkları müddetçe, hazırlık sınıfı zorunlu olan birimlerde 5 yıl, diğer birimlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaksızın 8 ay boyunca aşağıda belirtilen miktarda burs verilir. Burslar; SÖZEL ve DİL puan türlerinde ve Ek Puanla derece yapanlara uygulanmaz. DGS ve Ek Yerleştirmelerde de derece bursu geçerli değildir.

Burs Açıklaması Burs Olanağı
İlk 100’e girenlere aylık 5.000 TL
101 – 500 arasına girenlere aylık 3.000 TL
501 – 1.000 arasına girenlere aylık 2.000 TL
1.001 – 5.000 arasına girenlere aylık 1.500 TL
5.001 – 10.000 arasına girenlere aylık 1.000 TL

C-Sanat, kültür ve spor alanlarında milli olanlara aşağıdaki burslar ödenir.
Sanat, Kültür ve Spor alanında başarılı olan öğrencilere; son iki yılda milli olduklarını belgelemeleri şartıyla, durumu kanıtlar belgenin onaylandığı tarihi takip eden ilk yarıyıldan itibaren, derslere devam ettikleri ve disiplin cezası almadıkları müddetçe, hazırlık sınıfı olan birimlerde 5 yıl, diğer birimlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaksızın 8 ay boyunca aşağıda belirtilen miktarda ayılık ücret verilir.

Burs Açıklaması Burs Olanağı
Dünya ve Olimpiyat şampiyonuna 1.000 TL
Avrupa şampiyonuna 800 TL
Türkiye şampiyonuna 500 TL

D-Başarılı öğrencilere, öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılır:

Üniversitemizde öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerinden bir akademik yılda alması gereken normal ders yükü ile sene sonu genel not ortalamalarına göre (yaz öğrenimi ve yaz stajları dahil edilmez) aşağıdaki oranlarda Mütevelli Heyetinin Belirlediği sayıdaki öğrenciye öğrenim ücreti indirimi yapılır.

4.sınıfta aşağıdaki başarı puan şartları sağlayan öğrencilere burs uygulanmaz.

ÖSYM tarafından hak etmiş olduğu burs oranının üstünde bir başarı sağladığı takdirde en yüksek burs oranı uygulanır.

Burs Açıklaması Burs Olanağı
3.80-4.00 arasında olanlara 100%
3.60-3.79 arasında olanlara 50%
3.50-3.59 arasında olanlara 25%

E-Diğer Hükümler

1-Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır ve ödemeler 10 taksit halinde yapılabilir.

2-Mevcut öğrencilerin öğrenim ücretleri, her yıl, o yılın TÜFE artış oranlarının ortalamaları alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret, o yılki öğrenim ücretlerini aşamaz.

3-Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümdeki bursluluk taban puanına eşdeğer bir puana veya üstünde bir puana sahip olması gerekir. Aksi takdirde yatay geçiş yapan öğrencinin bursu varsa bursu kesilir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BURSU

doc20200812123419

Türkiye genelinde YKS’de başarı sıralamasında giren öğrencilere aşağıdaki burslar ödenir:

Türkiye genelinde; YKS sıralamasında ilk 10.000’e giren öğrencilere derslere devam ettikleri ve disiplin cezası almadıkları müddetçe, hazırlık sınıfı zorunlu olan birimlerde 5 yıl, diğer birimlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaksızın 8 ay boyunca aşağıda belirtilen miktarda burs verilir. Burslar; SÖZEL ve DİL puan türlerinde ve Ek Puanla derece yapanlara uygulanmaz. DGS ve Ek Yerleştirmelerde de derece bursu geçerli değildir.

Burs Açıklaması Burs Olanağı
İlk 100’e girenlere aylık 5.000 TL
101 – 500 arasına girenlere aylık 3.000 TL
501 – 1.000 arasına girenlere aylık 2.000 TL
1.001 – 5.000 arasına girenlere aylık 1.500 TL
5.001 – 10.000 arasına girenlere aylık 1.000 TL