ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 Lisansüstü Güz Kayıtları Başlamıştır

2018-2019 Lisansüstü Güz Kayıtları Başlamıştır

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Kayıt İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz  Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

ÖNEMLİ :  Lisansüstü programlarımıza başvurularımız sadece online yapılabilmektedir.  Online yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru yaptıktan sonra gerekli evrak listesini hazırlayıp Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmelisiniz. (Evrak listesi sayfanın en alt kısmında mevcuttur. )

LİSANSÜSTÜ PROGRAM VE KONTENJANLAR

ANABİLİM DALI YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
ve
BÜTÜNLEŞİK
DOKTORA
YABANCI
UYRUKLU
ÖĞRENCİ
YATAY
GEÇİŞ
Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Doktora
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 20 20 10 20 20 5 5 3
ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 20 20 5
MİMARLIK 15 3 5 5
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4 10
ÇEVRE BİLİMLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ 10 10 5 5
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 10 10 5 5 5

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezliprograma başvuracak adayların; ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış).  Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Tezsizprogram için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesialmaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’tenen az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70  almış olmak.
 3. ÖNEMLİ : Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 00 olması gerekmektedir.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CAE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PEARSON PTE = 50 Puan
 1. ÖNEMLİ : Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 2. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 14.01.2015 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan geçer not almış olmaları.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜH. ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. ÖNEMLİ :   Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesialmaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

MİMARLIK ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.30olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

                          Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı için Öğrenci Kabul Koşulları

Mimarlık Doktora Programına öğrenci kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Adaylar Üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin dört yıllık lisans programında mezun ve Mimarlık alanında Yüksek Lisans (tezli) derecesini almış olmalıdır. Bütünleşik doktora programı için Mimarlık Lisans programından mezunu olmak ve diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00olma şartı aranır.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (Sayısal Puan) en az 70, bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir.
 3. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgeye sahip olmak,
 5. Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak,
 6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek, şartları aranır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ABD DALI TEZLİ/TEZSİZYÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık, Teknik Öğretmenlik, Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Tezliprograma başvuracak adayların; ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Tezsizprogram için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesialmaları zorunludur.

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

        Çevre ve Enerji Yönetimi ABD DalıTezli/TezsizYüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden mezun olmak
 2. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 3. Tezli program için ALES (SAY)’tan en az 55puan almış olmak. Başvuru tarihi itibariyle ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde alınmış olmalı
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’tendenklik belgesi almaları zorunludur.

         NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ABD TEZLİYÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mobilya Tasarımı bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.50olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES den az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından (Potpolye) çalışmalarınıza bakılacak ve mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ABD TEZSİZYÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mobilya Tasarımı bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.50olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından (Potpolye) çalışmalarınıza bakılacak ve mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ÖNEMLİ :  Lisansüstü programlarda ödemeler  PEŞİN / SADECE KREDİ KARTINA 9 VEYA 10 TAKSİT

PROGRAMLAR ÜCRETLER
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İnşaat Mühendisliği Doktora 20.000 TL
Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
PROGRAMLAR (Uluslararası Öğrenciler) ÜCRETLER
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $
İnşaat Mühendisliği Doktora 11.000 $
Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %20’si ve yapılacak sözlü sınavın %30’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not Döküm Belgesi (Aslı) (Transkript)
 3. Ders İçerikleri (Onaylı)

NOT: Yatay Geçiş için istenen belgeler en geç 22 Ağustos 2018 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Tezli, Tezsiz ve Doktora Programları Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2018
Programlara Kabul Edilen Adayların Kayıt Listelerinin İlanı :  5 Eylül 2018
Ders Kayıtları: 19 Eylül  – 21  Eylül 2018 Derslerin Başlaması :  24 Eylül 2018

ONLAİN BAŞVURUNUZU YAPTIKTAN SONRA MÜLAKATA GİREBİLMENİZ İÇİN  İSTENECEK BELGELERİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE TESLİM ETMENİZ GEREKLİ ;
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Örneği)
2. Not döküm belgesi (Aslı)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretinin yarıldığını gösterir banka dekontu.
7. Kayıt yapılan tarihe kadar tecil süresinin devam ettiğini gösteren Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (Aslı)
10. Online Başvuru sonunda çıktısı alınan Online Başvuru Formu

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

YRD. Doç. Dr. Adem YURTSEVER
t: +90 (342) 211 80 80 / 1525, 1205
2 t: +90 (342)2 11 80 60
e:  adem.yurtsever@hku.edu.tr
İbrahim  halil  ERDOĞAN /Enstitü Sekreteri
t: +90 (342) 211 80 80 / 1410
e:  İhalil.erdogan@hku.edu.tr

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda ki programlara öğrenci alımı yapılacaktır.
KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Doktora Bütünleşik Doktora Doktora Programlarına Son Başvuru Tarihi
Tezli Tezsiz Uzaktan Öğretim (Tezsiz)
İktisat 15 10 17 Ağustos 2018 15 1 17 Ağustos 2018
İşletme 5 10 200 17 Ağustos 2018 10 1 17 Ağustos 2018
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 10 20 17 Ağustos 2018 10 1 17 Ağustos 2018
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20 10 17 Ağustos 2018 10 1 17 Ağustos 2018
Klinik Psikoloji 10 20 17 Ağustos 2018 5 17 Ağustos 2018
Bağımlılık 
Psikolojisi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 15 17 Ağustos 2018 10 17 Ağustos 2018
Özel Hukuk 10 17 Ağustos 2018 5 1 17 Ağustos 2018
Kamu Hukuku 10 17 Ağustos 2018
Özel Eğitim Öğretmenliği 10 17 Ağustos 2018
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 10 17 Ağustos 2018
Okul Öncesi Eğitimi 10 1 Ağustos 2018
Bankacılık ve Finans 20 10 17 Ağustos 2018

 

AÇIKLAMA

 • Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvurudabulunmaları gerekmektedir.
 • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz programlar için (17 Mayıs -16 Eylül 2018  ) Tezli ve Doktora programları için ( 3-16 Eylül 2018 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ( 27-28-29 Ağustos 2018 )tarihleri arasında duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS’den ders kayıtları ( 19 Eylül -21 Eylül 2018 ) Tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlaması ( 24 Eylül 2018 ) 
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 28 Eylül 2018 ) 

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İŞLETME YÜKSEK LİSANS
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS
BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÜKSEK LİSANS
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;
4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS
KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 1. Eğitim Fakültesilisans mezunu (Doktorasını tamamlamış olanlarda bu koşul aranmaz) olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 2.  ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Son Başvuru Tarihi:17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 18 Eylül 2018 / Saat: 09.30 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi:21 Eylül 2018’dir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 1. Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programına başvuran adayların Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliğilisans mezunları ile farklı alan mezunları başvurabilecektir. (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur)
  2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
  3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, Bilimsel Değerlendirme’nin %30’u, Mülakat’ın %10 ’nu, lisans not ortalamasının %10’nu alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Son Başvuru Tarihi:1 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 3 Ağustos 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 8 Ağustos 2018 / Saat: 10.00 – 11.00
 • Mülakat Tarihi: 8 Ağustos 2018 / Saat: 13.30 – 16.00 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi:13 Ağustos – 14 Eylül 2018’dir.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezun olmak (Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır = Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
4. Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans programında Yazılı Bilim Sınavından 60 puanın altına alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata alınmayacaktır.
5. Değerlendirme: 100  tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi:17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 09.30
 • Mülakat Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 13.00 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi:21 Eylül 2018’dir.

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 1. Yazılı Bilim Sınavı ve mülakat tarihleri Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında (sbe.hku.edu. tr) ilan edilecektir.
  2. Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
  3. Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA – son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
  4. Klinik psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.
  5. 2018-2019 güz döneminde, Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programından tezli programa kurum içi yatay geçiş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesinde ALES (EA) puanının %50′ si ve Klinik Psikoloji Tezsiz program not ortalamasının %50 ‘si alınarak sıralama yapılacak ve ilk üç kişi alınacaktır.
  6. Başvuruların değerlendirilmesi
 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı: Değerlendirme 100  tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Değerlendirme 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 1. Bağımlılık Psikolojisi yüksek lisans programına 2018 – 2019 Güz döneminde öğrenci alınmayacaktır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 1. Programa başvuracak öğrencilerin Psikolojiya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur)
  2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
  3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Son Başvuru Tarihi:17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 18 Eylül 2018 / Saat: 10.00 ’da yapılacaktır.
 • Mülakat Tarihi: 18 Eylül 2018 / Saat: 12.30 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi:21 Eylül 2018’dir.

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
İŞLETME DOKTORA
İKTİSAT DOKTORA
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK DOKTORA
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
ÖZEL HUKUK DOKTORA

 1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
  2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 80 puan almış olmak.
  3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
  4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
  5. Özel Hukuk Doktora Programı için Hukuk Fakültesi mezunu ve Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.
  6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 
 • Mülakat Tarihi: 
 1. Diğer Doktora Programlarında;100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA

 1. Programa başvuracak öğrencilerin KlinikPsikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli yüksek lisans bölümü mezunu olmak (Klinik Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
  2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
  3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
  4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Son Başvuru Tarihi:17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 10.00 ’da yapılacaktır.
 • Mülakat Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 12.30 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi:21 Eylül 2018’dir.

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
ALIM KOŞULLARI

 1. Yazılı Bilim Sınavı ve mülakat tarihleri Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında (sbe.hku.edu. tr) ilan edilecektir.
  2.Klinik psikoloji doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programı mezunu olmaları gerekmektedir.
  3. Klinik Psikoloji Doktora Programına başvurabilmek için adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
  4. Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA – son beş yıl içinde ) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
  5. Başvuruların değerlendirilmesi: Değerlendirme Klinik Psikoloji Doktora Programı için 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
  6. Klinik psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.
 • Klinik psikoloji doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.
 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 
 • Mülakat Tarihi: 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1. Dilekçe ( Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız)

2. Transkriptin (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
3. Ders İçerikleri (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
4. Öğrenci Belgesi (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)

Not 1: Bu Belgeler (3 Ağustos 2018) tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.
Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi (6-8 Ağustos 2018) Tarihleri arasında ilan edilecektir.
Not 3: Kayıtlar (9-20 Ağustos 2018) Tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Programlar Ücretler
İşletme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz) 10.000 TL
İşletme Doktora 20.000 TL
İktisat Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İktisat Doktora 20.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora 20.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora 20.000 TL
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Özel Hukuk Doktora 20.000 TL
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 20.000 TL
Özel Eğitim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 30.000 TL
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 24.000 TL
Klinik Psikoloji Doktora 50.000 TL
Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans 22.000 TL
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL

ÖDEME ŞEKLİ

Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Parasal konularda ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.
PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı ve TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı ve TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
1820
1821
1822
1823
1824
1825
*Genel Sistemsel Hatalar
*OYS ve OBS Sorunlar

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz programlar için ( 17 Mayıs -16 Eylül 2018 ) Tezli ve Doktora programları için ( 3-16 Eylül 2018 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ( 27-28-29 Ağustos 2018 )tarihleri arasında duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS’den ders kayıtları ( 19 Eylül -21 Eylül 2018 ) Tarihleri arasında yapılacaktır
 • Enstitülerde derslerin başlaması ( 24 Eylül 2018 ) 
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 28 Eylül 2018) 
 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
  2.Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
  3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
  4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
  5. 4 adet fotoğraf
  6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
  7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
  10. Online Başvuru Formu

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 
Araş. Gör. Dilek YILMAZ / Araş. Gör. Fatma Gül BİLGİNER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  dilek.yilmaz@hku.edu.tr
Mail :
  fatmagul.bilginer@hku.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı /Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  gozde.tugan@hku.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  busra.oztekin@hku.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Can ÖZCAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : can.ozcan@hku.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Betül KORKMAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1920
Mail : betül.korkmaz@hku.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  ftugrul.demirkale@hku.edu.tr

Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305
Mail :  saadet.yapan@hku.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Merve ÇALIŞKAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :   merve.caliskan@hku.edu.tr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merve YILDIRIM SEHERYELİ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  merve.seheryeli@hku.edu.tr

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merih TOKER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili: 1122
Mail :  merih.toker@hku.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Şule KAVAK
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1122
Mail : sule.kavak@hku.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
Pelin BULGUROĞLU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1400
Direkt Hat: (0342) 211 80 90
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : pelin.fadiloglu@hku.edu.tr

Aykut AYDOĞDU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1401
Fax:(0342) 211 80 92
Mail : aaykut.aydogdu@hku.edu.tr

Ertuğrul BALABAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1402
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : ertugrul.balaban@hku.edu.tr

Ceren TEK
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : ceren.tek@hku.edu.tr

Büşra Nida ÇALIŞKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : bnida.caliskan@hku.edu.tr

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep
WhatsApp & Cep: 0530 237 56 08
Direkt Hat 1: (0342) 211 80 90
Direkt Hat 2: (0342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : sbe@hku.edu.tr

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlarına öğrenci alımı yapılacaktır. Tüm programların eğitim-öğretim dili Türkçedir. Adayların, son başvurutarihine kadar mutlaka Online Başvurudabulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

DOKTORA PROGRAMI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI Alınacak öğrenci sayısı Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş TOPLAM
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 8 2 10
Hemşirelik 8 2 10
Beslenme ve Diyetetik 4 4

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI Program Türü Alınacak öğrenci sayısı Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş TOPLAM
Hemşirelik Tezli 20 20
Beslenme ve Diyetetik Tezli 10 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli 19 1 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezsiz 2 2

Önemli Tarihler

SON BAŞVURU TARİHİ

Yüksek Lisans Programları için

10 Temmuz 2018

Doktora Programları için

17 Temmuz 2018

 

Adayların https://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında mutlaka Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir.Yabancı uyruklu ve yatay geçiş yapacak öğrencilerin de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

BİLİM SINAVI / MÜLAKAT TARİHİ
18 Temmuz 2018 Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programları

18 Temmuz 2018 Doktora Programları

PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI

Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programları için

20 Temmuz 2018

Doktora Programları için

20 Temmuz 2018

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Yüksek Lisans Programları için

Asil Öğrenciler

23-24 Temmuz 2018

Yedek Öğrenciler

25 Temmuz 2018

Doktora Programları için

23-24 Temmuz 2018

*Kayıtlar Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğinde şahsen yapılacaktır.

 

AÇIKLAMA

 • Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğine Tezsiz, Tezli ve Doktora programları için 23-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Tezsiz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı 20 Temmuz2018 tarihinde duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS’den ders kayıtları 19 Eylül -21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlama tarihi 24 Eylül 2018dir.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü 28 Eylül 2018dir.

 

Not 1:Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2:Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuzASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Hemşirelik Doktora

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora

 

 1. HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMINA, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
 2. Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını Sağlık Bilimleri Enstitüleri programlarından birinde tamamlamış olmak*.

*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

 1. Hemşirelik Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi;100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Mülakat Tarihi: 18 Temmuz 2018 / Saat: 13.00

 

 1. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOKTORA PROGRAMINA, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak**.

** Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi;100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Mülakat Tarihi: 18 Temmuz 2018 / Saat: 13.00

 

 1. BESLENME VE DİYETETİK DOKTORA PROGRAMINA, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup, Beslenme ve Diyetetikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 2. Beslenme ve Diyetetik Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı/sözlü bilim sınavının veya mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 3. a) Mülakat Tarihi: 18 Temmuz 2018 / Saat: 13.00

 

 1. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 2. YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 3. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
 4. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesialmaları zorunludur.

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Hemşirelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

 

1-HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA, Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 18 Temmuz / Saat: 10.00

2-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 18 Temmuz / Saat: 10.00

3- BESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA, üniversitelerin 4 yılık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan adaylar başvurabilecektir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 18 Temmuz / Saat: 10.00

4-ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].

5- Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

6-Başvuruların Değerlendirilmesi;Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

7-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI; Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir. ALES şartı aranmamaktadır.

8- Başvuruların Değerlendirilmesi;Tezsiz Yüksek Lisans Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden bilim sınavının %60’ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak yapılır. Kontenjan; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 18 Temmuz / Saat: 10.00

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Programlar ve Öğrenim Ücretleri

PROGRAMLAR 

(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti
Hemşirelik AD. Doktora Programı 30 000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora Programı 30 000 TL
Beslenme ve Diyetetik AD. Doktora Programı 30 000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 18 000 TL
Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans Programı 18 000 TL
Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 18 000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezsiz Yüksek Lisans Programı 13 000 TL
PROGRAMLAR

(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti
Hemşirelik AD. Doktora Programı 10.000 $
Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 6.000 $
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora Programı 10.000 $
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 6.000 $
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezsiz Yüksek Lisans Programı 5.000 $
Beslenme ve Diyetetik AD. Doktora Programı 10.000 $
Beslenme ve Diyetetik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 6.000 $

ÖDEME SEÇENEKLERİ

 

Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı


1.Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
2. Tüm program ücreti kredi kartına10 taksit

 

Doktora Programı

1-Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
2-Tüm program ücreti kredi kartına10 taksit
3-Ders – Tez Dönemi ücreti uygulaması = Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
4-Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Maddi konular ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

 

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816

1819

*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

 

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
*Genel Sistemsel Hatalar 1820
1821
1822
1823
1824
1825
OBS Sorunları

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Sekreterliğine 23-24 Temmuz 2018tarihleri arasında gerekli belgelerlebaşvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
  2.Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
  3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
  4. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
  5. 4 adet fotoğraf
  6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
  7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
  10. Online Başvuru Formu

Not 1:Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2:Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuzASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe (https://sben.hku.edu.tr/Form-ve-Dilekceler/5/YATAY-GECiS-DiLEKCESi/39)
 2. Transkriptin (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir)
 3. Ders içerikleri (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir)
 • Bu belgeler 10 Temmuz 2018tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir.
 • Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi 20 Temmuz 2018tarihinde ilan edilecektir.
 • Kayıtlar23-24 Temmuz 2018tarihleri arasında yapılabilecektir.

 

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

İletişim

Hemşirelik  AD.  Doktora / Tezli Yüksek Lisans

Programları İçin

Öğr. Gör. Selver GÜLER

T: (0 342) 211 80 80 / 1516

e-posta: selver.guler@hku.edu.tr

Arş. Gör. Ezgi DİRGAR

T: (0 342) 211 80 80 / 1541

e-posta: ezgi.dirgar@hku.edu.tr

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin

Dr. Ögr. Üyesi Günseli USGU

T: (0 342) 211 80 80 / 2102

e-posta: gunseli.ugu@hku.edu.tr

Arş. Gör. Çağtay MADEN

T: (0 342) 211 80 80 / 2115

e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

 

Beslenme ve Diyetetik AD. Doktora / Tezli Yüksek Lisans Programları İçin

Öğr. Gör. Utku ÇELİK
T: (0 342) 211 80 80 / 1509

e-posta:  utku.celik@hku.edu.tr

 

 

 

 

Aylin FİLİZ-aylin.filiz@hku.edu.tr

Enstitü Sekreteri

T: (0 342) 211 80 80 / 1405

Direk Hat: (0 342) 211 80 94
e-posta:  sben@hku.edu.tr