2021-2022 Güz Yarıyılı Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili Sınavları Sınav Gözetmeni Yönergesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021-2022 Güz Yarıyılı Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili Sınavları Sınav Gözetmeni Yönergesi

2021-2022 Güz Yarıyılı Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili Sınavları Sınav Gözetmeni Yönergesi

2021-2022 Güz Yarıyılı Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili Sınavları Sınav Gözetmeni Yönergesi

Değerli sınav gözetmenlerimiz,

28.12.2021 ile 29.12.2021 tarihlerinde Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi- (Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution) (AİTT201, AİTT101, HIS101) ile Türk Dili-I (TÜR101, TÜR103) dersi final sınavları  üniversitemizin öğrenme yönetim sistemi üzerinden ilgili fakülte/YO/MYO’larca belirlenen final takvimindeki ilgili gün, saat ve üniversitemiz laboratuvarlarında gözetim altında gerçekleşecektir.

Sınav süresince gözetmenlik görevini yürüten öğretim elemanlarının dikkat etmesi gereken hususlar:

  • Sınavdan önce öğrencilerin kimlik belgeleri kontrol edilmelidir. Kimlik belgesi olmayan veya kimlik belgelerinde eksiklik olan öğrenciler sınava giriş yapamayacaklardır.
  • Sınavdan önce ilgili dersin sınav imza listesi yoluyla öğrencilerin imzalarının alınması gerekmektedir.
  • İlgili gün ve saat süresince sınav takviminde belirtilen laboratuvarda sınava girmeyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav esnasında teknik problem yaşanması durumunda sorunun çözülmesi için, ilgili fakülte/YO/MYO uzaktan eğitim koordinatörüne, dersin öğretim elemanına (murat.erkoc@hku.edu.tr) ve Bilgi İşlem Müdürlüğünden Hüseyin Yılmaz, Yasin Göktaş’a ulaşılabilir. (huseyin.yilmaz@hku.edu.tryasin.goktas@hku.edu.tr)
  • Üniversitemizin uzaktan öğrenme yönetim sisteminden kaynaklanan sebeplerle sınav esnasında teknik sorun yaşayan veya söz konusu teknik sorunlar nedeniyle sınavını tamamlayamayan öğrenciler için ayrıca bir tutanak oluşturularak, durum ilgili dersin öğretim elemanına (murat.erkoc@hku.edu.tr) ve ilgili fakülte/YO/MYO uzaktan eğitim koordinatörüne bildirilmelidir.
  • Üniversitemizin uzaktan öğrenme yönetim sisteminden kaynaklanan sebeplerle sınav esnasında teknik sorun yaşayan veya söz konusu teknik sorunlar nedeniyle sınavını tamamlayamayan öğrenciler ekinde destekleyici bilgileri sundukları konu hakkındaki gerekçelerini, ilgili sınavın yapıldığı günden sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim etmelidirler.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü