Diploma İşlemleri | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Diploma İşlemleri

Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden “İLİŞİK KESME FORMU” temin edip, eksiksiz doldurunuz.

İlişik kesme formunda belirtilen Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Sağlık Spor ve Kültür Müdürlüğü, Uluslararası Ofis’ten mühür ve imza alınır.

(Üniversitemize/Fakültemize ait her türlü malzeme, eşya, araç stickeri vb. ilgili birimlere mutlak suretle teslim olunacaktır.)

Onaylanan ilişik kesme formu ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gelmeleri gerekmektedir.

(Öğrenci kimlik kartlarını kaybedenler, kaybettiklerine dair gazete ilanı getirecektir.)

İşlemler bittikten sonra diplomalarını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alabilirler.

NOTLAR

  1. Diplomaları hazır olan öğrencilerin isim listesi hku.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.
  2. Diploma posta ile gönderilmez
  3. Diplomalar, yalnızca mezunların kendilerine veya bu konuda vekalet verilmiş vekillerine imza karşılığında elden teslim edilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde diploma teslimi yapılmaz.